Diêm nghiệp

Ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật tạm thời xây dựng mô hình sản xuất muối sạch

Thứ năm, 01/10/2020, 10:21 GMT+7

Ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật tạm thời
xây dựng mô hình sản xuất muối sạch

Sản xuất muối ở nước ta hiện nay chủ yếu vẫn theo phương pháp thủ công (chiếm 67% diện tích sản xuất), các vùng sản xuất muối trên toàn quốc đều hình thành từ lâu dựa trên yếu tố thuận lợi về thời tiết, vị trí, diện tích... và đa phần mang tính tự phát. Việc xây dựng các mô hình sản xuất muối áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nhằm nâng cao năng xuất, chất lượng muối để nhân rộng nhằm giúp diêm dân thay đổi phương thức sản xuất, giảm sức lao động, tăng thu nhập cải thiện đời sống.

Do đặc điểm khí hậu khác nhau nên ở nước ta sản xuất muối theo ba phương pháp: phương pháp phơi cát tại các tỉnh ở miền Bắc, phơi nước phân tán ở các tỉnh Nam Trung bộ và Nam bộ, phơi nước tập trung tại các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Tại mỗi địa phương, vùng miền việc bố trí diện tích sản xuất phụ thuộc vào phương pháp sản xuất (phơi cát ở phía Bắc và phơi nước phân tán ở phía Nam) và nồng độ nước biển nên diện tích mỗi đơn vị sản xuất, tỷ lệ diện tích ô kết tinh muối ở mỗi địa phương khác nhau.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc