Logo 2
Phát triển nông thôn và bố trí dân cư

Báo cáo kết quả thực hiện Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố

Thứ sáu, 11/06/2021, 07:20 GMT+7

Báo cáo kết quả thực hiện Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố (Lũy tiến từ ngày 10/6/2011 đến ngày 18/12/2020)

(đính kèm Báo cáo số 577/BC-CCPTNT-PTNT ngày 09/6/2021 của Chi cục Phát triển nông thôn)

Người viết : Đin Xuân Khánh
Ý kiến bạn đọc