Logo 2
Cơ điện, ngành nghề nông thôn

Báo Cáo Sơ Kết 04 Năm Thực Hiện Nghị Định Số 40/2017/Nđ-Cp Ngày 05 Tháng 4 Năm 2017 Của Chính Phủ Về Quản Lý Sản Xuất, Kinh Doanh Muối

Thứ sáu, 27/08/2021, 16:21 GMT+7

Báo Cáo Sơ Kết 04 Năm Thực Hiện Nghị Định Số 40/2017/Nđ-Cp Ngày 05 Tháng 4 Năm 2017 Của Chính Phủ Về Quản Lý Sản Xuất, Kinh Doanh Muối

(Đính kèm Báo cáo số 142/UBND-KT ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Ngày 23 tháng  8 năm 2021

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc