Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Kế Hoạch Phát Triển Nông Nghiệp, Nông Thôn Năm 2020, Đánh Giá Thực Hiện Giai Đoạn 2016 - 2020 Và Triển Khai Kế Hoạch Năm 2021, Giai Đoạn 2021 - 2025

Thứ ba, 09/03/2021, 14:13 GMT+7

Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Kế Hoạch Phát Triển Nông Nghiệp, Nông Thôn Năm 2020, Đánh Giá Thực Hiện Giai Đoạn 2016 - 2020 Và Triển Khai Kế Hoạch Năm 2021, Giai Đoạn 2021 - 2025

Ngày 28 tháng 12 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Báo cáo số 291/BC-SNN về tổng kết thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2020, đánh giá thực hiện giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021, giai đoạn 2021 - 2025.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc