Logo 2
Ngành nghề nông thôn

Bổ sung danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

Thứ sáu, 21/08/2020, 13:48 GMT+7

Bổ sung danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

     Ngày 31 tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2701/QĐ-UBND về Bổ sung Danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

   Theo đó, bổ sung 07 nghề nông nghiệp vào Danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 7166/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, cụ thể:

- Thuyền trưởng tàu cá hạng I, thời gian đào tạo: 150 giờ, mức học phí: 1.800.000 đồng/người/khóa học;

- Thuyền trưởng tàu cá hạng II, thời gian đào tạo: 90 giờ, mức học phí: 1.500.000 đồng/người/khóa học;

- Thuyền trưởng tàu cá hạng III, thời gian đào tạo: 48 giờ, mức học phí: 1.200.000 đồng/người/khóa học;

- Máy trưởng tàu cá hạng I, thời gian đào tạo: 150 giờ, mức học phí: 1.800.000 đồng/người/khóa học;

- Máy trưởng tàu cá hạng II, thời gian đào tạo: 90 giờ, mức học phí: 1.500.000 đồng/người/khóa học;

- Máy trưởng tàu cá hạng III, thời gian đào tạo: 48 giờ, mức học phí: 1.8200.000 đồng/người/khóa học;

- Thời máy tàu cá, thời gian đào tạo: 24 giờ, mức học phí: 700.000 đồng/người/khóa học.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

(đính kèm Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc