Cải cách hành chính

Chi cục Phát triển nông thôn tham gia Tháng cao điểm thực hiện Chủ đề năm 2021 - Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư

Thứ tư, 02/06/2021, 10:11 GMT+7

Chi cục Phát triển nông thôn tham gia

Tháng cao điểm thực hiện Chủ đề năm 2021

                                         “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”

           Chi cục Phát triển nông thôn tham gia Tháng cao điểm thực hiện Chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, với nội dung như sau:

            1. Chi cục Cam kết thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trước hạn với tỷ lệ từ 80% trở lên, không có hồ sơ trễ hẹn trong thời gian diễn ra Tháng cao điểm.

            2. Chi cục thực hiện chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong giao tiếp với người dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn” - (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ).

            3. Chi cục sẽ tích cực tham gia các hoạt động do Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức.

            4. Thông tin về kết quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong Tháng cao điểm sẽ được đăng trên website của Chi cục để người dân, doanh nghiệp biết.

            5. Thời gian thực hiện tháng cao điểm từ ngày 01 tháng 6 năm 2021 đến ngày 01 tháng 7 năm 2021.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc