Logo 2
Cải cách hành chính

Chuyển đổi phương thức kiểm tra thông thường sang phương thức kiểm tra giảm an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

Thứ sáu, 30/10/2020, 16:27 GMT+7

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA TỪ PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA THÔNG THƯỜNG SANG PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA GIẢM ĐỐI VỚI KIỂM TRA MUỐI NHẬP KHẨU SAU 03 LẦN KIỂM TRA LIÊN TIẾP (MUỐI TINH, MUỐI THỰC PHẨM)

            Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhận nhập khẩu muối tinh, muối thực phẩm có nhu cầu áp dụng chuyển đổi phương thức kiểm tra từ phương thức kiểm tra thông thường sang phương thức kiểm tra giảm an toàn thực phẩm muối nhập khẩu theo Thông tư số 39/2018/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

          Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 15 và điểm b khoản 1 Điều 17 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm, Chi cục Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng quy trình giải quyết đề nghị áp dụng chuyển đổi phương thức kiểm tra từ phương thức kiểm tra thông thường sang phương thức kiểm tra giảm đối với kiểm tra muối nhập khẩu sau 03 lần kiểm tra liên tiếp của các tổ chức, cá nhân nhập khẩu muối (muối tinh, muối thực phẩm) trên địa bàn thành phố (đính kèm quy trình)

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc