Logo 2
THÔNG TIN LÃI SUẤT

Công bố Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng tháng 02 - 2018

Thứ sáu, 16/03/2018, 08:41 GMT+7

Công bố Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng tháng 02 - 2018

Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng tháng 02 năm 2018 được Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 03 tháng 3 năm 2018

theo công văn số 496/HCM-PTH.

Chi cục Phát triển nông thôn báo cáo theo công văn số 496/HCM-PTH. Trong đó lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng từ 4,60 đến 4,80; 6 tháng từ 5,10 đến 5,30; và 12 tháng từ 6,40 đến 6,90. Theo số liệu báo cáo của 4 Ngân hàng thương mại đến thời điểm cuối tháng 02/2018. Cụ thể như sau:

 

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc