Logo 2
THÔNG TIN LÃI SUẤT

Công bố Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng tháng 12 - 2017

Thứ sáu, 12/01/2018, 08:30 GMT+7

Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng tháng 12 năm 2017 được Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 04 tháng 01 năm 2018 theo công văn số 31/HCM-PTH.

Chi cục Phát triển nông thôn báo cáo theo công văn số 31/HCM-PTH. Trong đó lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng từ 4,70 đến 4,80; 6 tháng từ 5,20 đến 5,30; và 12 tháng từ 6,50 đến 6,90. Theo số liệu báo cáo của 4 Ngân hàng thương mại đến thời điểm cuối tháng 12/2017. Cụ thể như sau:

 

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc