Logo 2
Cơ điện, ngành nghề nông thôn

Công văn số 228/CCPTNT-CĐ ngày 26 tháng 3 năm 2020 Về việc khuyến khích thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích

Thứ sáu, 03/04/2020, 12:33 GMT+7

Công văn số 228/CCPTNT-CĐ ngày 26 tháng 3 năm 2020 Về việc khuyến khích thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích

Căn cứ Thông tư số 39/2018/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 5456/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 77/KH-SNN ngày 13 tháng 01 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Cải cách hành chính năm 2020;

Thực hiện Công văn số 443/SNN-PTNT ngày 22 tháng 02 năm 2019 của
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện
Thông tư số 39/2018/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo đó giao: Chi cục Phát triển nông thôn là đơn vị trủ trì triển khai thực hiện Thông tư số 39/2018/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của
Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2020 và những năm tiếp theo. Đồng thời góp phần từng bước xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh. Vì vậy,
Chi cục Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích 100% tổ chức, cá nhân nhập khẩu muối trên địa bàn Thành phố sử dụng dịch vụ công trực truyến mức độ 3, mức độ 4 kết hợp dịch vụ Bưu chính công ích đối với thủ tục
kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu, cụ thể như sau:

1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính hãy thực hiện qua Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Thành phố, tại địa chỉ https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn.

2. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu nhận kết quả giải quyết thủ tục kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thông qua dịch vụ Bưu chính công ích, có thể đăng ký trực tiếp tại Phòng Hành chính – Tổng hợp, Chi cục Phát triển nông thôn Thành phố hoặc gửi yêu cầu vào hộp thư điện tử hcth.ccptnt@tphcm.gov.vn. Lưu ý nội dung yêu cầu cần đầy đủ thông tin Người yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, Mã số biên nhận hồ sơ, Họ tên người nhận, địa chỉ, số điện thoại, thông tin người nhận thay (nếu có).

Trong quá trình thực hiện nếu cần hướng dẫn hồ sơ vui lòng liên hệ Tổ hướng dẫn thực hiện Dịch vụ công trực truyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ Bưu chính công ích của Chi cục phát triển nông thôn Thành phố, số điện thoại: 028.3.8226793, địa chỉ: Lầu 5, 176 Hai Bà Trưng, phường Đakao, Quận 1, TP.HCM./.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc