Cơ điện, ngành nghề nông thôn

Danh mục nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho người lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025

Thứ tư, 22/12/2021, 09:22 GMT+7

Danh mục nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng
cho người lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025

          Ngày 15 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3560/QĐ-UBND về ban hành danh mục nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025.

           Theo đó, ban hành 24 nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp và 41 nghề nông nghiệp đào tạo dưới 3 tháng, cụ thể:
Người viết : Đinh Xuân Khánh
Ý kiến bạn đọc