Logo 2
Cơ điện, ngành nghề nông thôn

Đính chính Quyết định số 492/QĐ-BNN-KTHT ngày 31/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ năm, 06/08/2020, 08:24 GMT+7

         Ngày 29 tháng 6 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 2426/QĐ-BNN-KTHT về việc đính chính Quyết định số 492/QĐ-BNN-KTHT ngày 31/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đính chính một số nội dung của Quyết định số 492/QĐ-BNN-KTHT ngày 31/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đính kèm Quyết định 2426/QĐ-BNN-KTHT năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quyết định số 492/QĐ-BNN-KTHT ngày 31/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc