Ngành nghề nông thôn

Định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ tư, 03/02/2021, 16:35 GMT+7

Định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến nông và Nghị định số 84/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón. Ngày 26/01/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 về định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, theo đó quy định các định mức sau:

  1. Định mức mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), sản xuất hữu cơ: 08 mô hình
  2. Định mức mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp: 07
    mô hình
  3. Định mức mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, dịch hại, bảo vệ môi trường: 01
    mô hình
  4. Định mức mô hình theo nhu cầu sản xuất, thị trường và định hướng
    phát triển của ngành, Thành phố Hồ Chí Minh: 20 mô hình.

Định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông này có hiệu lực kể từ ngày 05/02/2021 và thay thế định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 12/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

(đính kèm Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc