Ngành nghề nông thôn

Hỗ trợ phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế

Thứ ba, 02/02/2021, 09:25 GMT+7

Hỗ trợ phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế

Vấn đề lao động, việc làm, thu nhập đối với phụ nữ trên địa bàn Thành phố nói chung và phụ nữ nông thôn nói riêng vừa là nhu cầu thường xuyên, cấp thiết, đồng thời là yêu cầu cần giải quyết trong quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, xây dựng nông thôn mới.

Từ thực tế đó, ngày 17/10/2003 Ủy ban nhân dân Thành phố đã cho phép thành lập Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thuộc Hội Liên hiệp Phụ thành phố. Nhằm mục đích giúp phụ nữ có điều kiện tổ chức hoạt động sản xuất - kinh doanh - dịch vụ bằng nguồn vốn do Quỹ hỗ trợ; giúp phụ nữ nghèo tự tạo việc làm hoặc tăng thêm chỗ làm việc mới có thu nhập bằng công sức và năng lực của mình; góp phần giảm tình trạng thất nghiệp của phụ nữ; tạo tinh thần hợp tác tương trợ giữa các đối tượng phụ nữ, xây dựng ý thức tiết kiệm và sinh hoạt cộng đồng thông qua hình thức tiết kiệm và sinh hoạt nhóm.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc