Cơ điện, ngành nghề nông thôn

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 03 tháng; giải quyết việc làm cho lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố năm 2021

Thứ năm, 23/09/2021, 10:24 GMT+7

 

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 03 tháng; giải quyết việc làm cho lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố năm 2021

          Ngày 19 tháng 8 năm 2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn số 28238/HD-SLĐTBXH về thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 03 tháng; giải quyết việc làm cho lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố năm 2021.

          (Đính kèm Hướng dẫn số 28238/HD-SLĐTBXH ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)

Ngày  21 tháng 9 năm 2021

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc