Cơ điện, ngành nghề nông thôn

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình Bố trí dân cư theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ tư, 21/09/2022, 14:07 GMT+7

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình Bố trí dân cư theo

Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ

          Nhằm triển khai thực hiện Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

          Ngày 29 tháng 8 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 5668/BNN-KTHT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình Bố trí dân cư theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó hướng dẫn thực hiện một số nội dung chính như sau:

          - Rà soát bố trí ổn định dân cư, dự án đầu tư, phương án bố trí dân cư xen ghép và ổn định tại chỗ.

          - Công tác kế hoạch bố trí ổn định dân cư.

          - Hỗ trợ bố trí ổn định dân cư.

          - Bố trí ổn định dân cư trong huyện.

          - Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện trong tỉnh

          - Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh.

          (Chi tiết kèm theo Công văn số 5668/BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Người viết : Nguyễn Hồng Minh
Ý kiến bạn đọc