Cơ điện, ngành nghề nông thôn

Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Thứ sáu, 08/07/2022, 08:42 GMT+7

Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

          Ngày 23 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành
Kế hoạch số 2081/KH-UBND về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, theo đó giao các Sở ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức thực hiện một số nội dung chính như sau:

          1. Tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn

          Tuyên truyền các nội dung chính sách pháp luật về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thực hiện tốt công tác định hướng, tư vấn nghề nghiệp để hỗ trợ người lao động lựa chọn học nghề và việc làm phù hợp.

          2. Tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn

          Thực hiện khảo sát, tổng hợp nhu cầu học nghề; rà soát, cập nhật danh mục nghề đào tạo phù hợp với tình hình phát triển tại địa phương; tổ chức tiến hành đặt hàng, giao nhiệm vụ cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

          3. Tổ chức kiểm tra, giám sát

          Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức; qua đó, nhân rộng các mô hình hay, giải pháp tốt đến các địa phương khác. Bên cạnh đó, kịp thời khắc phục các hạn chế, vướng mắc của địa phương.

4. Phát triển giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp

          Tổ chức hội nghị tập huấn nhằm cập nhật kiến thức, kỹ năng và năng lực chuyên môn về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến cán bộ công chức,
cán bộ đoàn thể quản lý, chuyên trách, phụ trách, giáo viên thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức

          (Đính kèm Quyết định số 2081/KH-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2022)
Người viết : Nguyễn Hồng Minh
Ý kiến bạn đọc