Cơ điện, ngành nghề nông thôn

Kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ năm, 17/02/2022, 10:58 GMT+7

Kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

          Ngày 19 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND về hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, với mục tiêu thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các Nghị định hướng dẫn thi hành, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp của địa phương, gắn kết việc đào tạo nghề với nhu cầu của các doanh nghiệp, nhằm đáp ứng cơ bản và ngày càng tốt hơn nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động của lực lượng lao động.

          (Đính kèm Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
Người viết : Nguyễn Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc