Ngành nghề nông thôn

Kết quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố năm 2021

Thứ năm, 21/04/2022, 09:23 GMT+7

Kết quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố năm 2021

Với mục tiêu tiếp tục thực hiện công tác Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn các quận, huyện nhằm tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo nghề theo nhu cầu của người lao động; gắn đào tạo nghề với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố. Trong năm 2021, đã đạt được một số kết quả như sau:

1. Kết quả thực hiện năm 2021

a) Đào tạo được cấp chứng chỉ

Trong năm 2021, dù dịch covid-19 diễn ra phức tạp, ảnh hưỡng rất lớn đến công tác dạy và học nghề. Tuy nhiên, các đơn vị dạy nghề và Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện đã vượt qua khó khăn và đã tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho 1.089 người, tỷ lệ học nghề xong có việc làm trên 90% cụ thể một số đơn vị như sau:

- Huyện Củ Chi: 06 lớp đào tạo (Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa lan; Kỹ thuật trồng hoa kiểng; Kỹ thuật chăn nuôi bò; Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa), tổng số lao động nông nghiệp được đào tạo trên địa bàn huyện trong năm 2021 là 251 lao động.

Người viết : Nguyễn Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc