Logo 2
Cải cách hành chính

Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính của Chi cục Phát triển nông thôn trong 02 tháng đầu năm 2021

Thứ năm, 04/03/2021, 10:58 GMT+7

Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính của Chi cục Phát triển nông thôn trong 02 tháng đầu năm 2021

Tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 18/02/2021, Chi cục đã tiếp nhận và xử lý cho 28 hồ sơ đối với 02 thủ tục hành chính: Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu và Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu, cụ thể:

- Hồ sơ nhận trực tuyến mức độ 3 là 28 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%

- Hồ sơ nhận trực tiếp: không có.

- Giải quyết trước hạn và đúng hạn là 28 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%

- Giải quyết quá hạn: không có.
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc