Logo 2
Hành chính tổng hợp

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến tháng 7 năm 2021

Thứ năm, 09/09/2021, 20:00 GMT+7

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến tháng 7 năm 2021

      1. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn thành phố Hồ Chí Minh (ban hành tại Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 với 19 tiêu chí, 50 chỉ tiêu, trong đó, có 8 tiêu chí có chỉ tiêu cao hơn so với Bộ tiêu chí của Trung ương[1]):

    - Tính đến tháng 7 năm 2021, số tiêu chí đạt bình quân/xã: 18,98/19
tiêu chí.

    - Kết quả thực hiện: 56/56 đạt 19/19 tiêu chí, tỷ lệ 100%, bao gồm: Củ Chi: 20/20 xã, Hóc Môn: 10/10 xã, Bình Chánh: 14/14 xã, Nhà Bè: 06/06 xã, Cần Giờ: 06/06 xã. Trong đó bao gồm: 54/56 xã được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xã An Phú huyện Củ Chi: VPĐPNTM đã có Tờ trình số 395/VPĐP-NV ngày 05 tháng 7 năm 2021 đề xuất Hội đồng thẩm định Thành phố xem xét tổ chức họp bỏ phiếu. Xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi đã có văn bản đề nghị thẩm định, VPĐPNTM đã có Công văn số 378/VPĐP-NV ngày 22 tháng 6 tháng 2021 và dự thảo văn bản nhắc lần 2 gửi các Sở ngành phụ trách thẩm định các tiêu chí.

    2. Đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới (theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ): 5/5 huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới

2.1 04/05 huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè – công nhận đạt chuẩn năm 2015 và Cần Giờ - công nhận đạt chuẩn năm 2020)

Hiện nay, các huyện đang tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại gắn với đô thị hóa, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, hướng tới phát triển nông thôn bền vững gắn thực tiễn tại Thành phố.

     2.2. Đối với huyện Bình Chánh

    Trên cơ sở kết quả thẩm tra ngày 18 tháng 3 năm 2021 và kết quả thực hiện của huyện Bình Chánh theo Thông báo số 79/TB-VPĐP ngày 19 tháng 3 năm 2021, Văn phòng Điều phối đã tham mưu lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 1068/SNN-VPĐP ngày 03 tháng 6 năm 2021 gửi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, đề nghị, chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về công nhận huyện Bình Chánh đạt chuẩn nông thôn mới.

     - Ngày 14/6/2021, UBNDTP đã có Công văn số 1929/UBND-KT đề nghị 14 đơn vị, gồm: UBMTTQ TP, các tổ chức chính tị xã hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Đài Tiếng nói Nhân dân TP, Đài Truyền hình TP, Báo Sài Gòn Giải Phóng và Ủy ban nhân dân các huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ xem xét đánh giá công nhận huyện Bình Chánh đạt chuẩn nông thôn mới. Thời gian thực hiện: trước ngày 20/6/2021. Tuy nhiên đến ngày 21/6/2021 chỉ có 7/14 đơn vị có văn bản gửi về.

     - Ngày 21/6/202, VPĐPNTM đã có Công văn số 376/VPĐP-NV gửi 7/14 đơn vị khẩn trương có ý kiến. Đến nay, 6/7 đơn vị đã gửi báo cáo về VPĐPNTM, chỉ còn 1/7 đơn vị là UBMTTQ TP chưa gửi đủ hồ sơ theo yêu cầu (còn ¾ nội dung công việc cần hoàn thành: 1Báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh; 2Công văn đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo thực hiện các nội dung ý kiến người dân thông qua kết quả lấy ý kiến về xây dựng nông thôn mới tại huyện Bình Chánh; 3Báo cáo kết quả tham gia triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Bình Chánh)

      Ngày 23/7/2021, VPĐPNTM đã có Công văn số 429/VPĐP-NV đề nghị UBMTTQ TP khẩn trương thực hiện 3/4 nội dung gửi về VPĐPNTM.
 

[1] Cụ thể: 1.Hộ nghèo: TW 8,4 triệu đồng/người/năm; TP.HCM: 21 triệu đồng/ng/năm; 2.Thu nhập: Đông Nam Bộ 59 triệu đồng/người/năm; TP: 60 triệu đồng/ng/năm; 3.Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định: Đông Nam Bộ: 98% nước hợp vệ sinh, 65% nước sạch; TP: 100% nước hợp vệ sinh và nước sạch; 4.Điện: Đông Nam Bộ: ≥99%; TP: 100%; 5. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo: TW và Đông Nam Bộ: ≥40%; TP: ≥80%; 6. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định: Đông Nam Bộ ≥90%; TP: ≥95%; 7. Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động: TW và Đông Nam Bộ: ≥90%; TP: ≥95%; 8. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế TW và Đông Nam Bộ: ≥85%; TP: ≥90%.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc