Kinh tế hợp tác

Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng chuỗi liên kết và cung ứng trong nông nghiệp giai đoạn 2016–2020 trên địa bàn Thành phố và định hướng thực hiện giai đoạn 2021 – 2025

Thứ ba, 09/03/2021, 13:28 GMT+7

Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng chuỗi liên kết và cung ứng trong nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn Thành phố và định hướng thực hiện giai đoạn 2021 – 2025

          Ngày 14 tháng 12 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Báo cáo số 262/BC-SNN về Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng chuỗi liên kết và cung ứng trong nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn Thành phố và định hướng thực hiện giai đoạn 2021 – 2025. Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Chương trình xây dựng chuỗi liên kết và cung ứng trong nông nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017 – 2020; đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn 2021 – 2025.  

           Tính đến nay, Chương trình xây dựng chuỗi liên kết và cung ứng trong nông nghiệp đã triển khai thực hiện hơn 4 năm, cơ bản đã hỗ trợ hình thành một số chuỗi liên kết và đạt được nhiều kết quả nhất định. Các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng trong việc hình thành chuỗi cung ứng nông sản và liên kết vùng sản xuất – tiêu thụ nông sản an toàn. Hoạt động quảng bá thương hiệu đã góp phần nâng cao nhận thức của người sản xuất, chế biến và tiêu dùng trong quá trình xây dựng và hình thành chuỗi thực phẩm an toàn, tạo mối liên kết hợp tác chặt chẽ giữa các thành phần tham gia chuỗi. Bước đầu đã giúp người sản xuất có thể chủ động giới thiệu và quảng bá sản phẩm, cung cấp thông tin cho khách hàng một cách nhanh chóng, tiện lợi, tăng cơ hội liên kết và hợp tác, tìm kiếm và mở rộng thị trường, tạo được lòng tin của người tiêu dùng./.

(Đính kèm Báo cáo số 262/BC-SNN ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng chuỗi liên kết và cung ứng trong nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn Thành phố và định hướng thực hiện giai đoạn 2021 – 2025)

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc