Logo 2
Ngành nghề nông thôn

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁNG 10 NĂM 2018

Thứ hai, 05/11/2018, 15:22 GMT+7

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁNG 10 NĂM 2018

******

1. Xây dựng, kiểm tra thực hiện Chính sách

a) Về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố:

Tình hình phê duyệt phương án được hỗ trợ lãi vay theo Quyết định số 655/QĐ-UBND trên địa bàn thành phố:

- Từ ngày 01/10/2018 đến 30/10/2018: đã phê duyệt 56 quyết định, 111 hộ được hỗ trợ lãi vay, tổng vốn đầu tư 158,313 tỷ đồng, tổng vốn vay 100,19 tỷ đồng.

- Lũy tiến từ ngày 12/02/2018 đến ngày 30/10/2018: đã phê duyệt 388 quyết định, 914 hộ được hỗ trợ lãi vay, tổng vốn đầu tư: 1.025,716 tỷ đồng, tổng vốn vay: 638,643 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2017, tuy số quyết định giảm 25,95%, số lượt vay giảm 36,97%, tổng vốn đầu tư giảm 18,12%, tổng vốn vay giảm 13,6%, nhưng bình quân vốn đầu tư/phương án tăng 37,1%, bình quân vốn vay/phương án tăng 44,6%).

- Lũy tiến thực hiện từ ngày 06/10/2011 đến 30/10/2018: đã phê duyệt 7.985 quyết định, 23.581 hộ được hỗ trợ lãi vay, tổng vốn đầu tư: 12.212,824 tỷ đồng, tổng vốn vay: 7.474,661 tỷ đồng.

Người viết : Nguyễn Thị Hiền - P.Cơ Điện
Ý kiến bạn đọc