Cơ điện, ngành nghề nông thôn

Kết quả thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg

Thứ sáu, 31/12/2021, 16:30 GMT+7

Kết quả thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg

Người viết : Đinh Xuân Khánh
Ý kiến bạn đọc