Logo 2
Hành chính tổng hợp

Kết quả thực hiện Phong trào Chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố

Thứ năm, 09/09/2021, 20:05 GMT+7

Kết quả thực hiện Phong trào Chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố

1 Kết quả thực hiện

- Tổng kinh phí đã thỏa thuận ký kết hỗ trợ của 48 đơn vị chung sức nông thôn mới[1] (theo Thông báo số 316-TB/TU ngày 07 tháng 12 năm 2016 về tiếp tục thực hiện chủ trương hỗ trợ cho các xã xây dựng nông thôn mới) với 5 huyện là: 81,215 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ an sinh xã hội, sản xuất, hoạt động văn hóa, hỗ trợ vật tư làm đường giao thông đối với các tuyến đường có quy mô nhỏ hơn 500m. Đến nay, các huyện đã tiếp nhận kinh phí hỗ trợ là 41,151 tỷ đồng. Trong giai đoạn này tổng kinh phí các đơn vị ngoài các đơn vị ký kết đã hỗ trợ hơn 61,715 tỷ đồng

- Lũy tiến kết quả thực hiện Phong trào chung sức nông thôn mới từ khi bắt đầu chương trình đến tháng 6 năm 2020 (bao gồm các đơn vị hỗ trợ ký kết chung sức theo 02 thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy và của các đơn vị ngoài các đơn vị ký kết như Hội đoàn thể, cộng đồng, doanh nghiệp...): hơn 457,528 tỷ đồng (các đơn vị hỗ trợ ký kết chung sức: 139,649 tỷ đồng, các đơn vị ngoài các đơn vị ký kết: 317,879 tỷ đồng)

- Lũy tiến tổng kinh phí các đơn vị chung sức xây dựng nông thôn mới đã ký kết hỗ trợ cho 56 xã xây dựng nông thôn mới thuộc 5 huyện là 179,713 tỷ đồng.Tổng kinh phí đã hỗ trợ là 139,649 tỷ đồng (theo Thông báo số 746 -TB/TU ngày  27 tháng 3 năm 2014 và Thông báo 316 -TB/TU ngày 07 tháng 12 năm 2016).

- Từ khi thực hiện Chương trình đến nay, qua phong trào chung sức nông thôn mới tại 5 huyện, đến nay đã huy động được 33.848 hộ dân hiến đất, vật kiến trúc làm đường, với diện tích 3.169.978 m2 ước kinh phí hơn 2.319 tỷ 940 triệu đồng. Huy động cộng đồng cùng chung sức xây dựng 2.290 tuyến hẻm, tổng chiều dài 339,1 km với tổng kinh phí 901 tỷ 778 triệu đồng.

2. Về tham mưu Thành ủy Ban hành tiếp tục thực hiện Chủ trương hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

2.1 Tiến độ thực hiện

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố) đã có Báo cáo số 196-CV/BCĐCTUVCTXDNTM ngày 15/9/2020 và dự thảo Thông báo tại Tờ trình số 2150-TTr/BCĐCTUVCTXDNTM ngày 15 tháng 9 năm 2020 trình Trưởng Ban Chỉ đạo về kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện Chủ tương hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố lấy ý kiến của các đơn vị liên quan, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã có Tờ trình số 2976-TTr/BCĐCTUVCTXDNTM ngày 30 tháng 12 năm 2020 trình Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục thực hiện Chủ tương hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Ngày 12 tháng 4 năm 2021, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục xây dựng Tờ trình số 613-TTr/BCĐCTUVCTXDNTM trình Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

2.2 Nội dung tham mưu mới

- Tại Thông báo số 746-TB/TU ngày  27 tháng 3 năm 2014 và thông báo số 316-TB/TU ngày 07 tháng 12 năm 2016 của ban thường vụ thành ủy: có 47 đơn vị tham gia chung sức gồm: 19 quận[2], 11 Tổng Công ty[3], 14 Đảng ủy cấp trên cơ sở[4] và 04 Đảng ủy lực lượng vũ trang Thành phố[5].

- Giai đoạn 2021 – 2025 bổ sung thêm một số đơn vị tham gia chung sức gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Liên minh Hợp tác xã thành phố, Hội Nông dân thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố, Hội Cựu Chiến binh thành phố, Liên Đoàn lao động thành phố, Thành Đoàn thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Khoa học – Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp HTX Thương mai thành phố, Câu lạc bộ Bất động sản thành phố.
 

[1] Gồm 48 đơn vị (bao gồm: 19 quận, 11 Tổng Công ty, 14 Đảng ủy cấp trên cơ sở và 04 Đảng ủy lực lượng võ trang Thành phố).

[2] Gồm: các quận: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Tân, Bình Thạnh, Tân Phú, Tân Bình, Thủ Đức.

[3] Gồm: Tổng Công ty Bến Thành, Tổng Công ty Điện lực thành phố, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn, Tổng Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố, Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.

[4] Gồm: Đảng Ủy Cục Hải quan thành phố, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại thành phố, Đảng ủy các Khu chế xuất – Khu công nghiệp thành phố, Đảng ủy Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn, Đảng ủy lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Đảng ủy khối Ngân hàng, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại thành phố, Đảng ủy Bưu điện thành phố, Đảng ủy Viễn thông thành phố, Đảng ủy khối Doanh nghiệp thành phố, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải, Đảng ủy Sở    Y tế, Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng thành phố.

[5] Gồm: Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố, Đảng ủy Công an thành phố, Đảng ủy Quân sự thành phố, Đảng ủy Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc