Logo 2
Ngành nghề nông thôn

Khuyến khích tổ chức, cá nhân nhập khẩu muối sử dụng dịch vụ công trực truyến và dịch vụ Bưu chính công ích đối với thủ tục muối nhập khẩu

Thứ năm, 06/08/2020, 08:05 GMT+7

         Chi cục Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích tổ chức, cá nhân nhập khẩu muối trên địa bàn Thành phố sử dụng dịch vụ công trực truyến và dịch vụ Bưu chính công ích đối với thủ tục kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu.

         Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2020 và những năm tiếp theo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời từng bước hoàn thiện xây dựng chính quyền điện tử, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh.

       Vì vậy, Chi cục Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích tổ chức, cá nhân nhập khẩu muối trên địa bàn Thành phố sử dụng dịch vụ công trực truyến mức độ 3, mức độ 4 kết hợp dịch vụ Bưu chính công ích đối với thủ tục kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu (đính kèm kèm Công văn số 228/CCPTNT-CĐ ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Chi cục Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh)

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc