Thông tin lãi suất

Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tháng 9 năm 2021

Thứ ba, 05/10/2021, 15:35 GMT+7

Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng tháng 9 năm 2021

 

Ngày 05 tháng 10 năm 2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 2439/HCM-TH-KSNB về Bảng Tổng hợp lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tháng 9 năm 2021.
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc