Thông tin lãi suất

Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạng 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng tháng 01 năm 2022

Thứ hai, 14/02/2022, 08:56 GMT+7
Ngày 10 tháng 02 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 15/HCM-TH-KSNB về Bảng Tổng hợp lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tháng 01 năm 2022.
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc