Logo 2
THÔNG TIN LÃI SUẤT

Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng tháng 01 năm 2021

Thứ hai, 08/02/2021, 10:49 GMT+7

Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng tháng 01 năm 2021

Ngày 05 tháng 02 năm 2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 390/HCM-TH-KSNB về Bảng Tổng hợp lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tháng 01 năm 2021.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc