Logo 2
THÔNG TIN LÃI SUẤT

Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng tháng 02 năm 2019

Thứ hai, 11/03/2019, 04:21 GMT+7

Ngày 05 tháng 03 năm 2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 518/HCM-PTH về Bảng Tổng hợp lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tháng 02 năm 2019

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc