Logo 2
THÔNG TIN LÃI SUẤT

Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng tháng 05 năm 2020

Thứ ba, 09/06/2020, 14:58 GMT+7

Ngày 05 tháng 6 năm 2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 1542/HCM-TH-KSNB về Bảng Tổng hợp lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tháng 05 năm 2020.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc