Logo 2
THÔNG TIN LÃI SUẤT

Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng tháng 3 năm 2019

Thứ sáu, 12/04/2019, 09:32 GMT+7

Ngày 03 tháng 4 năm 2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 787/HCM-PTH về Bảng Tổng hợp lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tháng 03 năm 2019.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc