Thông tin lãi suất

Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng tháng 3 năm 2021

Thứ tư, 07/04/2021, 13:54 GMT+7

       Ngày 06 tháng 4 năm 2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 882/HCM-TH-KSNB về Bảng Tổng hợp lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tháng 3 năm 2021.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc