Thông tin lãi suất

Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng tháng 4 năm 2021

Thứ năm, 06/05/2021, 11:08 GMT+7

       Ngày 06 tháng 5 năm 2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 1203/HCM-TH-KSNB về Bảng Tổng hợp lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tháng 4 năm 2021.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc