Logo 2
THÔNG TIN LÃI SUẤT

Lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng tháng 9 năm 2019

Thứ hai, 07/10/2019, 01:55 GMT+7

Ngày 04 tháng 10 năm 2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 2415/HCM-TH-KSNB về Bảng Tổng hợp lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tháng 9 năm 2019.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc