Thông tin lãi suất

Lãi suất tiết kiệm tiền đồng tháng 10 năm 2022

Thứ hai, 07/11/2022, 10:52 GMT+7

Lãi suất tiết kiệm tiền đồng tháng 10 năm 2022

          Ngày 03 tháng 11 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 497/TB-HCM về Bảng Tổng hợp lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tháng 10 năm 2022.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc