Thông tin lãi suất

Lãi suất tiết kiệm tiền đồng tháng 3 năm 2022

Thứ năm, 07/04/2022, 14:32 GMT+7

Lãi suất tiết kiệm tiền đồng tháng 3 năm 2022

Ngày 05 tháng 4 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 143/TB-HCM về Bảng Tổng hợp lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tháng 03 năm 2022.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc