Thông tin lãi suất

Lãi suất tiết kiệm tiền đồng tháng 4 năm 2022

Thứ hai, 09/05/2022, 14:27 GMT+7

Lãi suất tiết kiệm tiền đồng tháng 4 năm 2022

        Ngày 06 tháng 5 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 180/TB-HCM về Bảng Tổng hợp lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tháng 04 năm 2022.
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc