Thông tin lãi suất

Lãi suất tiết kiệm tiền đồng tháng 6 năm 2022

Thứ tư, 20/07/2022, 14:55 GMT+7

Lãi suất tiết kiệm tiền đồng tháng 6 năm 2022

         Ngày 05 tháng 7 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 293/TB-HCM về Bảng Tổng hợp lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tháng 6 năm 2022.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc