Thông tin lãi suất

Lai suat tiet kiem tien dong thang 9 nam 2022

Thứ tư, 05/10/2022, 16:02 GMT+7

Lãi suất tiết kiệm tiền đồng tháng 9 năm 2022

         Ngày 05 tháng 10 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 452/TB-HCM về Bảng Tổng hợp lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tháng 9 năm 2022.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc