Logo 2
Cải cách hành chính

Miễn Kiểm Tra Chất Lượng Muối Nhập Khẩu Sau 03 Lần Kiểm Tra Liên Tiếp

Thứ sáu, 30/10/2020, 16:16 GMT+7

           QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT ĐỀ NGHỊ MIỄN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MUỐI NHẬP KHẨU SAU 03 LẦN KIỂM TRA LIÊN TIẾP (MUỐI CÔNG NGHIỆP – MÃ HS: 2501.00.99 hoặc 2501.00.20)

          Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhận nhập khẩu muối công nghiệp có nhu cầu áp dụng miễn kiểm tra  nhà nước chất lượng muối nhập khẩu sau 03 lần kiểm tra liên tiếp theo Thông tư số 39/2018/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

          Căn cứ khoản 3 Điều 4 Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện     đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và          Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành, Chi cục Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh xây dựng quy trình giải quyết đề nghị miễn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu sau 03 lần kiểm tra liên tiếp của các tổ chức, cá nhân nhập khẩu muối trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm quy trình)./.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc