Logo 2
Cơ điện, ngành nghề nông thôn

Ngày 05-02-2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 174-QĐ-TTg phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu NLTS đến năm 2030

Thứ tư, 01/09/2021, 18:08 GMT+7

Ngày 05/02/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 174/QĐ TTg phê duyệt

 Đề án thúc đẩy xuất khẩu NLTS đến năm 2030

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc