Logo 2
Cơ điện, ngành nghề nông thôn

Ngày 22-3-2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 417-QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021-2030

Thứ tư, 01/09/2021, 18:22 GMT+7

Ngày 22/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 417/QĐ-TTg phê duyệt 

Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021 - 2030

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc