Giảm nghèo và an sinh xã hội

Nghị Quyết Số 13/2020/Nq-Hđnd Ngày 09 Tháng 12 Năm 2020 Của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Về Chương Trình Giảm Nghèo Bền Vững Thành Phố Hồ Chí Minh Giai Đoạn 2021 - 2025

Thứ ba, 09/03/2021, 15:01 GMT+7

Nghị Quyết Số 13/2020/Nq-Hđnd Ngày 09 Tháng 12 Năm 2020 Của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Về Chương Trình Giảm Nghèo Bền Vững Thành Phố Hồ Chí Minh Giai Đoạn 2021 - 2025

Ngày 09 tháng 12 năm 2020, hội đồng nhân dân thành phố ban hành nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND về chương trình giảm nghèo bền vững thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc