Kinh tế hợp tác và trang trại

Nội Dung Thực Hiện Tiêu Chí 13 - Tổ Chức Sản Xuất

Thứ năm, 01/10/2020, 10:33 GMT+7

Nội Dung Thực Hiện Tiêu Chí 13 - Tổ Chức Sản Xuất

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX cũng đã đưa Chương trình xây dựng nông thôn mới là 1 trong 18 chỉ tiêu chủ yếu của Thành phố.

Trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất, là một trong những tiêu chí quan trọng, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương. Vì đây là phương thức tổ chức cho người nông dân phát triển sản xuất hiệu quả và bền vững nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Người nông dân sẽ không sản xuất riêng lẻ mà được khuyến khích tham gia vào hợp tác xã, liên kết với doanh nghiệp để cùng nhau tổ chức sản xuất, sơ chế, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương.

Đó không những là cơ hội góp phần phát triển nâng cao đời sống của người dân mà còn là giải pháp để phát huy nội lực rất hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới, bằng cách thông qua nhiều chính sách khuyến khích phát triển các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn như tổ hợp tác, hợp tác xã, sẽ góp phần khuyến khích kinh tế hợp tác ở nông thôn phát triển mạnh cả chiều rộng và chiều sâu.

1. Nội dung thực hiện tiêu chí 13 – Tổ chức sản xuất

Nội dung thực hiện tiêu chí 13 – Tổ chức sản xuất đã được Ủy ban nhân dân Thành phố quy định tại Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2018 về việc điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 – 2020, bao gồm thực hiện 02 tiêu chí như sau:

- Tiêu chí thứ nhất: xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

- Tiêu chí thứ hai: xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững.

Đơn vị phụ trách hướng dẫn, thẩm định, công nhận đạt chuẩn tiêu chí 13 tại các xã xây dựng nông thôn mới là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phụ trách chính) và Liên minh hợp tác xã thành phố.

2. Quy định cụ thể nội dung đánh giá tiêu chí 13 – Tổ chức sản xuất

Nội dung đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiêu chí 13 – Tổ chức sản xuất tại các xã xây dựng nông thôn mới được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh hợp tác xã thành phố hướng dẫn như sau:

2.1. Đối với chỉ tiêu: Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012

2.1.1. Đối với hợp tác xã nông nghiệp

Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 khi trên địa bàn xã có ít nhất 01 hợp tác xã đạt các yêu cầu sau:

a) Có trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hợp pháp đặt trên địa bàn xã.

b) Tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

c) Có ít nhất 01 loại dịch vụ cơ bản, thiết yếu theo đặc điểm từng vùng phục vụ thành viên hợp tác xã.

d) Kinh doanh có lãi liên tục trong 02 năm tài chính gần nhất hoặc 01 năm tài chính đối với hợp tác xã mới thành lập dưới 02 năm.

đ) Có quy mô thành viên đạt ít nhất gấp 1,5 lần so với số lượng thành viên tối thiểu thành lập hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

e) Có liên kết với các tổ chức, hộ nông dân trên địa bàn xã để tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản chủ lực của xã.

2.1.2. Đối với hợp tác xã phi nông nghiệp

Hợp tác xã phi nông nghiệp hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 và đạt các yêu cầu sau:

a) Tổng doanh thu năm của hợp tác xã (có hoạt động và sản xuất kinh doanh từ 1 năm trở lên).

b) Thu nhập sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính bình quân đầu người (thành viên).

c) Vốn Điều lệ của hợp tác xã.

d) Tổng số thành viên của hợp tác xã.

đ) Hợp tác xã được khen thưởng trong năm.

2.2. Đối với Chỉ tiêu: Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững

Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững khi trên địa bàn xã có mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản chủ lực dựa trên hợp đồng liên kết ổn định tối thiểu là 02 chu kỳ sản xuất.

Nông sản chủ lực của xã là nông sản nằm trong danh mục đối tượng cây trồng, vật nuôi được hưởng chính sách hỗ trợ khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị giai đoạn 2017-2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 7 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020) và phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp đô thị của Thành phố, cụ thể như sau:

a) Lĩnh vực trồng trọt: trồng rau màu, hoa cây kiểng, trồng cây ăn trái chuyên canh, trồng cỏ phục vụ chăn nuôi.

b) Lĩnh vực chăn nuôi: chăn nuôi bò sữa; chăn nuôi bò thịt; chăn nuôi heo; chăn nuôi gia cầm theo quy hoạch (Cần Giờ, Bình Chánh, Củ Chi); chăn nuôi các loại: Thỏ, trùn quế, dế, dê, bò cạp; nuôi và khai thác tổ yến theo quy hoạch.

c) Lĩnh vực thủy sản: nuôi thủy sản nước lợ, mặn; nuôi cá nước ngọt; nuôi nhuyễn thể (nghêu, sò, hàu, vọp, ốc hương, ốc len); nuôi thủy đặc sản (cua, lươn, ếch, ba ba, cá chình, cá dứa); cá cảnh.

d) Lĩnh vực lâm nghiệp: ươm giống cây lâm nghiệp; cá sấu, trăn, rắn, nhím, kỳ nhông.
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc