Cơ điện, ngành nghề nông thôn

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối - Natri clorua - thực phẩm và muối - Natri clorua - tinh

Thứ ba, 11/01/2022, 08:28 GMT+7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri clorua) thực phẩm và muối (Natri clorua) tinh

       Ngày 03 tháng 8 năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 08/2021/TT-BNNPTNT về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri clorua) thực phẩm và muối (Natri clorua) tinh.

      Theo đó, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, gồm:

Người viết : Đinh Xuân Khánh
Ý kiến bạn đọc