Cơ điện, ngành nghề nông thôn

Quy trình xử lý chất thải chăn nuôi, môi trường chăn nuôi

Thứ sáu, 31/12/2021, 16:25 GMT+7

Quy trình xử lý chất thải chăn nuôi, môi trường chăn nuôi

       Ngày 16 tháng 12 năm 2021, Cục Chăn nuôi đã ban hành Quyết định số 267/QĐ-CN-MTCN về công nhận Quy trình xử lý chất thải chăn nuôi, môi trường chăn nuôi. Theo đó, công nhận 02 quy trình xử lý chất thải chăn nuôi, xử lý môi trường chăn nuôi do Học viện Nông nghiệp Việt Nam xây dựng, gồm:

      1. Quy trình công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi, xử lý môi trường chăn nuôi trong khu vực chăn nuôi bị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo các quy mô khác nhau.

       2. Quy trình công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi, xử lý môi trường chăn nuôi trong vùng có nguy cơ bị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

(Đính kèm Quyết định số 267/QĐ-CN-MTCN ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Cục Chăn nuôi)
Người viết : Đinh Xuân Khánh
Ý kiến bạn đọc