Logo 2
Hành chính tổng hợp

Quyết Định Số 2962/BNN-XD Ngày 06 Tháng 7 Năm 2021 Của Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Về Việc Ban Hành Định Mức Xây Dựng Chuyên Ngành Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

Thứ năm, 09/09/2021, 19:28 GMT+7

Quyết Định Số 2962/BNN-XD Ngày 06 Tháng 7 Năm 2021 Của Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Về Việc Ban Hành Định Mức Xây Dựng Chuyên Ngành Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

       Ngày 06/7/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 2962/BNN-XD về việc ban hành Định mức xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

      Theo đó, Định mức xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định mức hao phí về vật liệu, lao động, máy và thiết bị thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng hoặc tư vấn từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Tập định mức bao gồm 10 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác cụ thể như sau: Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng; Công tác thi công đất, đá, cát; Công tác khoan, phụt vữa, đóng cọc;…

      Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công của công trình xây dựng, tổ chức tư vấn thiết kế có trách nhiệm lựa chọn định mức dự toán cho phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công của công trình. Ngoài ra, định mức dự toán các công tác xây dựng thực hiện hoàn toàn bằng thủ công chỉ được áp dụng trong trường hợp điều kiện thi công không thực hiện được bằng máy.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký../.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc