Logo 2
Hành chính tổng hợp

Quyết Định Số 781/Qđ-Bnn-Tccb Ngày 25 Tháng 02 Năm 2021

Thứ năm, 09/09/2021, 19:42 GMT+7

Quyết Định Số 781/QĐ-BNN-TCCB ngày 25 Tháng 02 Năm 2021 Về Kế Hoạch Tổ Chức Thực Hiện Phong Trào Thi Đua Yêu Nước “Toàn Ngành Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Chung Sức Xây Dựng Nền Nông Nghiệp Hiện Đại, Nông Dân Giàu Có, Nông Thôn Văn Minh” Giai Đoạn 2021-2025 Do Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Ban Hành

Ngày 25 tháng 02 năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa Quyết định 781/QĐ-BNN-TCCB về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua yêu nước "Toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh" giai đoạn 2021-2025.

Thông qua phong trào thi đua nhằm khuyến kích động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành Nông nghiệp và PTNT thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh. Tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các tập thể, cá nhân trong toàn ngành thực hiện về đích trước thời hạn nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành hàng năm và giai đoạn 05 năm (2021 – 2025). Ghi nhận, vinh danh tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, là những tấm gương điển hình tiên tiến tích cực tham gia phong trào thi đua, đóng góp vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam.

Thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh. Phấn đấu xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại. Với một số mục tiêu cụ thể sau:

- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành khoảng 2,8 - 3,2%/năm.

- Đến năm 2025 tỷ lệ số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới ít nhất 80% (trong đó có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu); 50% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; ít nhất 15 tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

- Giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 52,27 tỷ USD (2025)

- Thu nhập bình quân đầu người của dân cư nông thôn năm 2025 tăng ít nhất 1,6 lần năm 2020.

- Tỷ lệ che phủ rừng duy trì 42% với năng suất, trữ lượng, chất lượng năm 2025 cao hơn 20% so với năm 2020./.
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc