Cơ chế, chính sách hỗ trợ

Quyết Định Số 793/Qđ-Ttg Ngày 27 Tháng 6 Năm 2019 Của Thủ Tướng Chính Phủ Về Cơ Chế, Chính Sách, Đối Tượng Hỗ Trợ, Mức Hỗ Trợ Kinh Phí Trong Phòng, Chống Bệnh Dịch Tả Lợn Châu Phi

Thứ ba, 09/03/2021, 14:07 GMT+7

Quyết Định Số 793/Qđ-Ttg Ngày 27 Tháng 6 Năm 2019 Của Thủ Tướng Chính Phủ Về Cơ Chế, Chính Sách, Đối Tượng Hỗ Trợ, Mức Hỗ Trợ Kinh Phí Trong Phòng, Chống Bệnh Dịch Tả Lợn Châu Phi

         Ngày 27 tháng 6 năm 2019, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 793/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Theo đó, mức hỗ trợ được quy định như sau:

- Đối với người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, cơ sở chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi:

+ Đối với lợn con, lợn thịt: 25.000đ/kg lợn hơi;

+ Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: 30.000đ/kg lợn hơi.

- Đối với doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa:

+ Đối với lợn con, lợn thịt: 8.000đ/kg lợn hơi;

+ Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: 10.000đ/kg lợn hơi.

Đặc biệt, mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tối đa không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bồi thường bảo hiểm (nếu có).

- Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc là công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) và chủ hộ nuôi giữ lợn giống cụ kỵ, ông bà: 500.000đ/con.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc